Výroba  kulatinových výřezů ze smrkového dříví určených pro pilařské zpracování probíhá na školním polesí České lesnické akademie Trutnově. Dřevní hmota – kmeny o průměrech 21 – 80 cm – je těžena jak klasickou,  motomanuální těžbou pomocí motorových pil, tak strojovou těžbou, těžebně dopravními stroji značek Valmet (Komatsu) a John Deere, kterými je škola pro výuku žáků vybavena.

První pracoviště se nachází v porostu 24 B 8, kde je dříví zpracováno motomanuálně. Stromy určené k těžbě jsou káceny motorovou pilou, odvětveny a následně soustřeďovány traktory na skládku, kde jsou rozmanipulovány na zvolené výřezy a připraveny k odvozu.

Druhé pracoviště se nachází v porostech 15 L 9 a 15 A 9, kde je dříví těženo pomocí harvestorové technologie. Operátor harvestoru nejprve skácí stromy určené k těžbě, odvětví je a rozmanipuluje na výřezy, jejichž parametry si předem nastavuje v řídicím systému stroje. Z paseky jsou výřezy následně soustřeďovány vyvážecími traktory na odvozní místo.

Po dokončení výroby výřezů bude následovat pilařské zpracování, jehož výsledkem bude  celkem 113 ks řeziva s kubaturou 0,1 – 2,7 m3/ks.