HISTORIE VĚTRNÉHO MLÝNA V BOROVNICI U STARÉ PAKY

V Borovnici stávalo 5 větrných mlýnů,do 20.století se však zachoval jediný. Jedná se o poslední věrný mlýn německého typu v Čechách,který stával zhruba dva kilometry na východ od křižovatky silnic do Borovnice,Pecky a Horek. Na vrcholku táhlého hřebene nad Borovnici je dodnes původní kamenná podezdívka ve tvaru kříže a u ní  památník vybudovaný jako připomínka jeho osudu. Větrák postavil Augustin Čeřovský v roce 1846 u svého domu čp.189.

Obec se tehdy jmenovala Velká Borovnice (Gross Borowitz) a nacházela se na trati Winter Seite.

Na počátku 20.století prodává mlynář Čeřovský mlýn panu Augustinu Hackelovi, kterého rodina provozuje mlynářskou činnost ještě po skončeni druhé světové války. Německý mlynář musí však v roce 1946 odejít s odsunem původních obyvatel německé národnosti do Spolkové republiky Německa. Až do roku 1968 stál již nepoužívaný mlýn na svém místě a byl několikrát opraven. Vedle počasí se na jeho

zkáze podíleli mladí vandalové a nezájem památkářů. Jelikož se jednalo o ojedinělou památku v kraji,ale i v Čechách, snažil se MNV v Borovnici přimět odpovědné pracovníky z řad památkářů a zastupitelů Okresu Trutnov, k jeho záchraně. Byla vypracována technická dokumentace pro jeho přemístěni blíž do obce. Proto,že se nedostávalo pochopeni, zažádal MNV o jeho demolici. To se hodilo památkářům a mlýn v červenci 1968 rozebrali a odvezli do Hostinného k impregnaci.V té době se plánoval skanzen u Vrchlabí a větrák by se hodil. Z této myšlenky sešlo a tak naše památka putovala do stodoly ve Vrchlabí a posléze do Kouřimi. V tomto skanzenu leží dlouhé roky bez řádného zabezpečeni proti vlivům počasí.

Dnes je zde dobře vidět přístup k této ojedinělé technické památce ze strany Skanzenu a hlavně památkářů. Smutný je pohled na hromadu ztrouchnivělých části, které se nedají použít. Půdorys mlýna měl rozměr 5,55 x 5,3m a výška budovy 11,20 a s perutěmi (křídly) 13,1m. Mlýnské složeni pocházelo z roku 1878. Mlýn je podle posledního majitele označován jako Hackelův čp.5 a je stále chráněn Státní památkovou správou. Větrák byl často zobrazován a v Městském muzeu v Nové Pace je přesný model z roku 1926. Od roku 2003 se snaží Spolek Větrák o jeho navráceni zpět do Borovnice, ale už na nové místo a to právě na křižovatku silnic do Pecky.Bohužel celá snaha trvá vice jak patnáct let. Nenašli jsme zatím způsob jak získat finance na návrat této rarity. Poslední naději je pomoc od Krajského úřadu, který nám již pomohl vybudovat parkoviště u mlýna.

© 2018 SŠIS | web volis.cz