Větrný mlýn

Větrné mlýny patřily v minulosti k neodmyslitelnému koloritu naší oblasti. V obci Borovnice (dříve Grossborowitz) jich stávalo pět, několik mlýnů bylo postaveno také v okolních obcích. Poslední z mlýnů v Borovnici stával 120 let, než bylo rozhodnuto jej „zachránit“. Památkový ústav rozhodl o jeho demontáži a přesunu do skanzenu. Díky shodě mnoha náhod došlo k jeho téměř nevratnému poškození.

Tyto stránky mají připomenout technické znalosti a um našich předků. Jejich cílem je prezentovat snahy obce Borovnice o vystavění tohoto technického skvostu dle dochovaných technických plánů tak, aby ho mohli znovu obdivovat návštěvníci z celé republiky i Evropy.

Noviny k ukončení stavby větrného mlýna v Borovnici

Zřízení sbírky na větrný mlýn – Číslo účtu: 115-6687290207/0100

Více informací zde.

Školy, které se budou podílet na rekonstrukci mlýna:

pokácení stromů

tesařské práce

 

truhlářské práce

fotodokumentace, web, propagace, průvodcovské služby

Aktuálně, náš blog:

Reportáž TV V1

Reportáž TV V1

3D model mlýna

Napište nám

© 2018 SŠIS | web volis.cz